Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Cục quản lý dược công văn số 445/BYT-QLD về việc bổ sung điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc. 
03/03/2017 
 

Bộ Y tế

Cục quản lý dược công văn số 445/BYT-QLD về việc bổ sung điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Mời xem chi tiết tại đây:cvb-2017-445-1.pdf
 
Liên kết website