Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế Cục quản lý dược công văn số 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng. 
11/05/2017 
 

Bộ Y tế

Cục quản lý dược công văn số 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

Mời xem chi tiết tại đây:3938 QLD CL.pdf

 
Liên kết website