Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế Cục quản lý dược công văn số 3314/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48). 
11/05/2017 
 

Bộ Y tế

Cục quản lý dược công văn số 3314/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48).

Mời xem chi tiết tại đây:3314 QLD CL.pdf

 
Liên kết website