Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế Cục Quản lý Dược thông báo số 13030/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài. 
26/08/2016 
 

Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược thông báo số 13030/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài.

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_13030_QLD-DK.pdf
 
Liên kết website