Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế Cục Quản lý Dược quyết định số 196/QĐ-QLD về việc ban hành 01 danh mục vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 32 (Bổ sung) 
19/06/2017 
 

Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược quyết định số 196/QĐ-QLD về việc ban hành 01 danh mục vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 32 (Bổ sung)

Mời xem chi tiết tại đây:196 QĐ QLD.pdf

 
Liên kết website