Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Bộ Y tế Cục Quản lý Dược công văn số 5844/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc Đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49) 
19/06/2017 
 

Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược công văn số 5844/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc Đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49)

Mời xem chi tiết tại đây:5844 QLD CL(2).pdf

 
Liên kết website