Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Cục Quản lý Dược công văn 2343/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc sản xuất trong nước. 
27/03/2017 
 

Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược
Công văn 2343/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc sản xuất trong nước.

Mời xem chi tiết tại đây:2343 QLD ĐK(1).pdf
 
Liên kết website