Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Công văn 3324/QLD-CL về việc đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 
21/03/2016 
 

Bộ Y tế

Cục Quản Lý Dược

Công văn 3324/QLD-CL về việc đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

Mời xem chi tiết tại đây:CV_gửi_SYT-Công_bố_Blacklist_đợt_17.pdf
                                  DSCSSX_thuốc_NK_vi_phạm_chất_lượng-Đợt_17.pdf

 
Liên kết website