Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Bệnh viện trung ương Huế thông báo chiêu sinh các khóa ĐTLT CBYT và đào tạo thực hành lâm sàng sau tốt nghiệp cho điều dưỡng viên háng 10/2019 
10/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - 716-BV TW Hue.pdf 
    - 735-BV TW Hue.pdf
 
Tin đã đưa
(14/10)
(30/09)
(30/09)
(24/09)
(16/09)
(12/09)
(10/08)
(16/07)
(10/07)
(10/07)

Liên kết website