Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Bệnh viện Trung ương Huế thông báo chiêu sinh lớp siêu âm tổng quát năm 2019 
16/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 782 BV TW hue.pdf 
            - CV 800 BV TW Hue.pdf
 
Liên kết website