Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Bệnh viện Trung ương Huế thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục tháng 11 năm 2019 
30/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: BV TW Hue dao tao thang 11 - 2019.pdf
 
Liên kết website