Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh thông báo đào tạo lớp kỹ năng cấp cứu cơ bản thuộc đề án 1816 năm 2019 
16/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 598 BV Thong Nhat.pdf
 
Liên kết website