Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt hướng đến đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh 
28/08/2019 
 

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở y tế Ninh Thuận cùng Công đoàn ngành đã triển khai, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Thực hiện kế hoạch hành động số 495/KH-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch số 248/KH-SYT ngày 23/01/2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của án bộ Y tế, xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch-Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018, Bệnh viện Mắt đã xây dựng kế hoạch số 47/KH-BVM ngày 25/01/2018 về việc “Đổi mới, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Triển khai đến tất cả các khoa, phòng trong bệnh viện, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên hệ thống trực tuyến của Bộ Y tế.


Bệnh nhân chờ đến lượt khám mắt tại Bệnh viện.

Bệnh viện bố trí phòng tiếp công dân tại Khoa khám bệnh để tiếp nhận các ý kiến phải hồi của người bệnh và gia đình người bệnh, thực hiện nghiêm chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng. Lắp đặt hòm thư góp ý, tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận và phản ánh kịp thời. 100% cán bộ viên chức ký cam kết thực hiện thực hiện đầy đủ nội dung “ Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế” giữa cán bộ y tế với khoa phòng, giữa khoa phòng với Bệnh viện và Bệnh viện với Sở Y tế.

Thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về trang phục y tế cho nhân viên y tế và người lao động, từng bộ phận và khoa phòng được cấp trang phục đầy đủ, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho tất cả CBVCLĐ tại đơn vị

Với phương châm “lấy người bệnh là trung tâm” trong điều trị và chăm sóc, coi sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu hướng đến của Bệnh viện Mắt, đơn vị quyết tâm là sở cở hàng đầu cung cấp dịch vụ y tế lẫn tinh thần và thái độ phục vụ tất cả vì bệnh nhân và nhân dân tỉnh nhà.

Muốn bệnh nhân đến với bệnh viện trước tiên phải hiểu rõ và nắm bắt vấn đề tại sao phải “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân”.  Đổi mới là quá trình sửa đổi những nhận thức không đúng, vận dụng cái mới hiệu quả hơn vào thực tiễn và thay đổi cho phù hợp với môi trường và cơ chế chính sách không còn thích hợp hiện nay. Đổi mới phong cách là sự thể hiện bên ngoài tính cách của con người CBYT mà người bệnh đang kỳ vọng  đổi mới được thể hiện qua giọng nói, sự biểu cảm, trang phục y tế phù hợp sẽ hỗ trợ cho công việc tạo niềm tin cho người bệnh và hình ảnh của CBYT.

 Bên cạnh đó cơ chế hoạt động bệnh viện đã thay đổi theo hướng dịch vụ, một số bệnh viện đã được cổ phần hóa, bệnh viện tư nhân được thành lập ngày càng nhiều, giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang chuyển dịch theo hướng tính đúng, tính đủ và người bệnh được lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ y tế.

Để tạo được sự hài lòng của người bệnh, ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Mắt đã sắp xếp tổ chức, các bộ phận từ tiếp nhận bệnh nhân, thu phí, cấp phát thuốc đến khám bệnh, thực hiện cận lâm sàng theo tuần tự và logic hệ thống một chiều. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng Internet đến các khoa phòng, tạo sự thống nhất, khoa học trong thực hiện các quy trình chuyên môn cũng như quản lý giám sát mọi hoạt động của bệnh viện. Bố trí bàn tiếp bệnh sẵn sàng tiếp đón, giúp đỡ và hướng dẫn người bệnh tận tình, chu đáo; các dãy ghế ngồi đợi ở hành lang có quạt, ti vi  vừa để người bệnh có chỗ nghỉ ngơi, vừa ổn định trật tự tại bệnh viện; Tại các khoa, phòng, hành lang bệnh viện đều có các bảng hướng dẫn chỉ đường để người bệnh tiện theo dõi, đi lại; công khai số điện thoại đường dây nóng ở nơi dễ thấy để người bệnh có thể nắm bắt và liên lạc khi cần. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập huấn về kỹ năng giao tiếp, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ Y tế để mỗi cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, tạo sự gần gũi thân thiện giữa cán bộ y tế và người bệnh…

Có thể thấy, việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của các cấp và đặc biệt là ngành Y tế đã từng bước thay đổi thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế.

Từ việc thực hiện tốt “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã góp phần đưa tổng số bệnh nhân đến khám bệnh năm 2019 tăng lên rõ rệt so với những năm trước số lượng bệnh nhân tin tưởng và tìm đến bệnh viện Mắt để mổ vượt mức chỉ tiêu. Đây là một trong nhưng bước đệm giúp cho Bệnh Viện Mắt có thêm nhiều động lực, tích cực hơn nữa trong công tác của mình, phấn đấu và phấn đấu hơn nữa để  Bệnh viện là nơi đang tin cậy về chất lượng, hiệu quả và sự tín nhiệm.

Minh Hải

 
Liên kết website