Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và bệnh phổi kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 
10/12/2017 
 

Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2017, Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện do Sở Y tế thành lập theo Quyết định số 4112/QĐ-SYT ngày 27/11/2017 đã tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận.

Tổng số các tiêu chí được đánh giá áp dụng: 78/83 tiêu chí. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94 phần trăm. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 265; Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.36; Số lượng tiêu chí theo các mức: Mức 1: 00; Mức 2: 8; Mức 3: 34  ; Mức 4: 33; Mức 5: 03. Tỷ lệ phần trăm các mức đạt được: Mức 1: 00; Mức 2: 10.26; Mức 3: 43.59; Mức 4: 42.31; Mức 5: 3.85.

Sau khi đánh giá các mặt ưu, khuyết điểm của đơn vị, Đoàn kiểm tra đề xuất một số nội dung như: Trang bị chìa khóa tủ có dây đeo cổ tay cho bệnh nhân hoặc tủ khóa bằng mã số. Tiến hành phân tích sự hài lòng của người bệnh theo các khoa, có hay không có sử dụng bảo hiểm, tiến hành tổ chức các hội thi tay nghề giỏi cho ít nhất  hai chức danh trở lên : Bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sỹ, quản lý...Khuyến khích thúc đẩy nhân viên tham gia các hình thức kiểm tra tay nghề, hội thi tay nghề giỏi trong và ngoài bệnh viện. Tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực y tế hàng năm. Cử điều dưỡng trưởng tham gia học tập lớp quản lý điều dưỡng. Bố trí 01 lãnh đạo (trưởng, phó phòng hoặc tổ trưởng, tổ phó) quản lý chất lượng là nhân viên chuyên trách, không kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo bệnh viện hoặc lãnh đạo các khoa phòng khác.

Kết quả cuối cùng Đoàn kiểm tra đánh giá Bệnh viện có 89.75 %  tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên, không còn mức 1. Bệnh viện đồng ý các nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra, đồng thời hứa sẽ phát huy hơn nữa các mặt tích cực, đồng thời quyết tâm cải thiện hoàn tất các mặt còn tồn tại. 

 Đào Thành

 
Liên kết website