Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Ninh Thuận 
30/11/2012 
 

             I. Giới thiệu Bệnh viện:

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành lập theo quyết định số 93/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2006 của UBND tỉnh, trực thuộc sở Y tế Ninh Thuận, là bệnh viện hạng 2 chuyên khoa lao, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi và chỉ đạo tuyến công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

+ Quy mô, năng lực, biên chế,  trang thiết bị:

- Số giường bệnh: 70 giường

- Biên chế hiện có: 69 cán bộ, viên chức - người lao động (30 nam, 39 nữ), trong đó biên chế 57 viên chức, hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ: 11 người, còn lại 01 trường hợp hợp đồng trong định biên.

-  Các khoa, phòng hiện có:

+ Khoa khám bệnh

+ Khoa Lao/HIV

+ Khoa Phổi

+ Khoa Cận lâm sàng

+ Phòng Tổ chức Hành chánh

+ Phòng Kế hoạch Tổng hợp

+ Phòng Tài chính kế toán.

+ Phòng Điều dưỡng.

II. Các nhiệm vụ chính của bệnh viện:

1. Khám chữa bệnh: Thực hiện khám, điều trị nội và ngoại trú cho bệnh nhân lao-bệnh phổi, tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và tham gia giám định sức khỏe, giám định pháp y trong chuyên ngành lao và bệnh phổi.

2. Chỉ đạo tuyến: Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trên toàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra các hoạt động của tuyến dưới và y tế ngoài công lập.

3. Phòng bệnh và giáo dục truyền thông: Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe về chuyên ngành lao và bệnh phổi tại cộng đồng, tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức phòng chống lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.

4. Đào tạo cán bộ: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa, tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

5. Nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu dịch tể học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống lao.

6. Hợp tác quốc tế: Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo qui định pháp luật.

7. Quản lý kinh tế: Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời theo đúng qui định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra Bệnh viện còn có bếp ăn nhân đạo phục vụ cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

III. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Phước Lợi - Phước Thuận - Ninh Phước - Ninh Thuận;

Điện thoại: 02593 668197- 02593 688198; Fax: 0683768992;       

Email: bvlvbpnt@yahoo.com.vn.

IV. Hình ảnh ban lãnh đạo:

              

 BS Trần Trọng Danh

 BS Thiên An Khánh

 Giám đốc

 Phó Giám đốc

 
 

 Trụ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phối

 
Liên kết website