Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi triển khai an toàn sinh học phòng xét nghiệm 
04/09/2015 
 

Nhằm giảm thiểu hoặc loại trừ các tác động có hại có thể phát sinh từ phòng xét nghiệm hoặc quá trình vận chuyển tác nhân gây bệnh đến người làm xét nghiệm, cộng đồng và môi trường,  với sự hỗ trợ kinh phí và tư vấn về chuyên môn của Hội chống lao Hà Lan (KNCV). Sau hơn 3 tháng chuẩn bị và khắc phục một số nội dung chưa đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp II,  Bệnh viên Lao và Bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành, phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố ATSH.

Ngày 07/07/2015, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận số: 02/GCNATSH của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận V/v Chứng nhận Phòng xét nghiệm Huyết học, sinh hóa và vi sinh đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp II.

                                                                            Nại Văn Thánh

          

 
Liên kết website