Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo tổ chức lớp tập huấn vận hành phần mềm "Quản lý sai sót, sự cố y khoa" 
30/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 2253 Benh vien tinh.pdf
 
Liên kết website