Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn 
30/11/2012 
 

Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn được thành lập tại Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 12/02/2001 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn được quy định tại Quyết định số 1608/QĐ-SYT ngày 10/8/2010 của Sở Y tế Ninh Thuận như sau:

Chức năng: Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn có chức năng thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân thuộc địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế.

Nhiệm vụ: Cấp cứu, Khám bệnh - chữa bệnh; Đào tạo cán bộ y tế; Nghiên cứu khoa học về y học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế y tế.

Tổ chức bộ máy:

- Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chức năng: 04 phòng (Kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Điều dưỡng)

- Các khoa chuyên môn: 11 khoa (Hồi sức cấp cứu, Khám bệnh, Liên chuyên khoa, Ngoại tổng hợp, Nội tổng hợp, Nhi, Phụ sản, Truyền Nhiễm, Dược, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm)

- Các tổ chuyên môn: 02 tổ (Y dược cổ truyền, Kiểm soát nhiễm khuẩn)

I. Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc (hiện đang đi học Bác sĩ chuyên khoa II tại TP.HCM), 01 Phó Giám đốc phụ trách, 01 Phó Giám đốc.BS.CKI. Nguyễn Văn Nhiệm

Giám đốcBS.CKI. Tạ Yên Thị Hường

Phó Giám đốc phụ tráchBS. Huỳnh Minh Chung
Phó Giám đốc

 

II. Các phòng chức năng:

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp:BS. Nguyễn Thanh Hải
Trưởng phòng

2. Phòng HCQT – TCCB:

Hiện tại đang làm Hồ sơ bổ nhiệm Phó trưởng phòng HCQT – TCCB.

3. Phòng Tài chính kế toán:CN.Chung Thị Kim Đào

Trưởng phòng

4. Phòng Điều dưỡng:

Hình ảnh:ĐDTC. Võ Nguyên Thảo

Trưởng phòng

III. Các khoa chuyên môn: 11 khoa

1. Khoa Hồi sức cấp cứu:BS.CKI. Đinh Mun

Trưởng khoa

2. Khoa khám bệnh:BS. Nguyễn Thị Hiền

Trưởng khoa

3. Khoa Liên chuyên khoa:BS. Đàng Hoàng Kim

Trưởng khoa

4. Khoa Ngoại tổng hợp:BS. Trần Tin

Phụ trách khoa

5. Khoa Nội tổng hợp:

 BSCKI. Lơ Mu Ha Sách

Trưởng khoa

6. Khoa Nhi:BSCKI. Chăm Lía K’Sai

Trưởng khoa

7. Khoa Truyền nhiễm:BSCKI. Quảng Đại Khanh

Trưởng khoa

8. Khoa Phụ Sản:BSCKI. K’Thế

Trưởng khoa

9. Khoa Dược:DSĐH. K’Ho Thị Thủy

Phó trưởng khoa

10. Khoa Chẩn đoán hình ảnh:BSCKI. Ức Minh Thị Quỳnh Tiên

Trưởng khoa

11. Khoa xét nghiệm:CNXN. Nguyễn Văn Giảng

Trưởng khoa

IV. Các tổ chuyên môn: 01 tổ

1. Tổ Y dược cổ truyền:Y sỹ Dương Thanh Dân

Tổ trưởng

2. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn:ĐDTC. Võ Nguyên Thảo

Phụ trách tổ

 

Trụ sở Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

   


 
Chi hội Thầy thuốc trẻ Ninh Sơn khai trương phòng khám Từ thiện

  Tổ mổ, mổ nối xương đùi thành công

 

 Buồng sơ sinh

 

 

Phòng siêu âm

 
Liên kết website