Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 5271/BHXH-DVT Bảo hiểm xã hội về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016. 
10/01/2017 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Công văn số 5271/BHXH-DVT về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_54_SY.PDF

 
Liên kết website