Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1628_BC-SYT.pdf
 
Tin đã đưa
(06/04)
(23/03)
(20/03)
(12/03)
(05/03)
(26/02)
(21/01)
(21/01)
(20/01)
(09/01)

Liên kết website