Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Báo cáo thử nghiệm Hệ thống Pacs tại Bệnh viện tỉnh 
20/07/2019 
 

Chiều ngày 11/7/2019, tại Hội trường giao ban Bệnh viện tỉnh diễn ra buổi báo cáo thử nghiệm Hệ thống QNPacs.


Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu.

QNPacs là phần mềm “Lưu trữ và truyền nhận hình ảnh y tế”, là một trong các phần mềm bắt buộc cho các bệnh viện phải trang bị để tiến tới vận hành Bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế.


Cán bộ Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng Qui Nhơn trình bày báo cáo thử nghiệm
hệ thống QNPacs.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống Pacs, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng Qui Nhơn tiếp tục phối hợp, hoàn thiện quy trình hệ thống Pacs.

Bệnh viện tỉnh

 
Liên kết website