Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 2483/BC-SYT Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. 
26/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao so ket 01 nam phong ngua 2018.pdf
 
Liên kết website