Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Báo cáo số 1032/BC-TTYT của Trung tâm Y tế Ninh Hải về kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 
29/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 1032-BC-TTYT.pdf
 
Liên kết website