Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 2274/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ 16g00 ngày 07/5/2020 đến 15g00 ngày 08/5/2020) 
09/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao nhanh 2274 dich Covid-19 ngay 08.5.2020.pdf
 
Tin đã đưa
(30/08)
(27/08)
(24/08)
(23/08)
(22/08)
(21/08)
(17/08)
(16/08)
(15/08)
(14/08)

Liên kết website