Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 3564/BC-SYT công tác giám sát, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ 16g00 ngày 31/7/2020 đến 16g00 ngày 01/8/2020) 
01/08/2020 
 
 
Tin đã đưa
(30/08)
(27/08)
(24/08)
(23/08)
(22/08)
(21/08)
(17/08)
(16/08)
(15/08)
(14/08)

Liên kết website