Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 2066/BC-KSBT công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày 10/7/2021 (từ 16h ngày 09/6 - 16h ngày 10/7/2021) 
10/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 2066 PC-Covid-19-ngay-10.7.2021.pdf
 
Tin đã đưa
(16/07)
(14/07)
(13/07)
(11/07)
(09/07)
(08/07)
(07/07)
(06/07)
(05/07)
(04/07)

Liên kết website