Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Báo cáo nhanh 1977/BC-KSBT công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày 02/7/2021 (từ 16h ngày 01/7 - 16h ngày 02/7/2021) 
02/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây; BC 1977 PC-Covid-19-ngay-02.7.2021.pdf
 
Tin đã đưa
(06/04)
(13/01)
(28/12)
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)
(06/12)

Liên kết website