Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 1832/BC-KSBT công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày 24/6/2021 (từ 16h ngày 23/6 - 16h ngày 24/6/2021) 
24/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây; BC 1832 PC-Covid-19-ngay-24.6.2021.pdf
 
Tin đã đưa
(16/07)
(14/07)
(13/07)
(11/07)
(10/07)
(09/07)
(08/07)
(07/07)
(06/07)
(05/07)

Liên kết website