Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 3149/BC-SYT kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2019 
19/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 3149 KQ PCTN thang 8 - 2019.pdf
 
Liên kết website