Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 2601/BC-SYT công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 
03/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 2601 cong tac thanh tra 6 thang 2020.pdf
 
Liên kết website