Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Báo cáo 801/BC-TTYT kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 
14/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 801 ket qua tu kiem tra TTYT NS.pdf
 
Liên kết website