Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Báo cáo 784/BC-BVLBP kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 
04/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 784 tự KTBV năm 2019.pdf
 
Liên kết website