Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 2559/BC-SYT kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 
30/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 2559 cong tac PCTN 6 thang nam 2020.pdf
 
Liên kết website