Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Báo cáo 722/BC-SYT kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2020 
20/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 722-BC-TTYT.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website