Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Báo cáo 530/BC-BVLBP kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 
30/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao tu 530 KTBV 6 thang dau năm 2019.pdf
 
Liên kết website