Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 4890/BC-SYT nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 
16/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 4890 noi dung PV ky hop HDND.pdf
 
Liên kết website