Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 4729/BC-SYT kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 và thẩm tra quyết toán thu chi ngận sách nhà nước năm 2019 
07/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 4729 ket qua kiem tra.pdf
 
Liên kết website