Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 4385/BC-SYT kết quà thực hiện phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 
16/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 4385 cong tac PCTN 9 thang nam 2020.pdf
 
Liên kết website