Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Báo cáo 4258/BC-SYT công tác soạn thảo tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 
12/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 4258 cham diem CCHC soan thao ban hanh VBQPPL.pdf
 
Liên kết website