Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 4133/BC-SYT kết quả kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 
04/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 4133 công tác phòng chống ma túy.pdf
 
Liên kết website