Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Báo cáo 4031/SYT-VP tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại đơn vị năm 2019 
29/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 4031 tieu chi danh gia, phan loai.pdf
 
Liên kết website