Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Báo cáo 3539/BC-SYT thực hiện quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 
19/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 3539 cong tac kiem soat TTHC nam 2019.pdf
 
Liên kết website