Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 3328/BC-SYT kết quả hội thi sân khấu hóa tuyên truyền "Cán bộ Ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" 
04/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 3328 ket qua hoi thi.pdf
 
Liên kết website