Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Báo cáo 3221/BC-SYT công tác triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2019 
26/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 3221 cong tac trien khai PC SXH.pdf
 
Liên kết website