Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 2812/BC-SYT kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 
23/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Bao cao 2812 tu sach phap luat.pdf
 
Liên kết website