Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 2652/BC-SYT tình hình thi hành pháp luật về trình tự thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 
10/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 2652 tinh hinh thi hanh phap luat.pdf
 
Liên kết website