Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 2321/BC-SYT tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành Y tế 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 
04/07/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2321_BC-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website