Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo 2094/BC-SYT kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
27/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 2094 ket qua 05 nam thuc hien CT 05.pdf
 
Liên kết website