Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Bảng tổng hợp chấm điểm "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, giảm chất thải 
29/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Bang tong hop 1216.pdf 
   - Bao cao ket qua tu kiem tra TTYTNS 2019.pdf

 
Liên kết website