Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 
23/07/2013 
 

        Ngày 19/7/2013, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ths BS. Trần Trọng Danh - Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ viên chức.

        6 tháng đầu năm 2013 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã thực hiện tốt các hoạt các bao gồm: Chương trình mục tiêu chống lao thu dung các thể 403/750 ca đạt 53,7 % kế hoạch năm tăng 3,6 % so với cùng kỳ; tỉ lệ âm hoá nguồn lây mới 196/210 ca đạt 93,3 % và đạt 52 % so với kế hoạch  năm; tỉ lệ chết lao phổi AFB (+) mới 03/210 ca chiếm 1,4 % giảm 57 % so với năm 2012. Về công tác nội trú nhìn chung số liệu thực hiện đều tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2012 tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là các chỉ số xét nghiệm sinh hóa, huyết học giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012…

        Trong hội nghị các Trưởng, phó khoa phòng chức năng đều báo cáo tình hình hoạt động và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong khoa để cùng tháo gỡ, quyết tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2013.

        Cũng tại Hội nghị cũng tiến hành trao giấy khen của Sở Y tế cho 01 tập thể (Khoa Khám – CĐT) và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2013. Bệnh viện khen thưởng cho 08 cá nhân thuộc 08 khoa, phòng có thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:Ths.BS Trần Trọng Danh trao tặng giấy khen của Sở Y tế
cho tập thể khoa khám – Chỉ đạo tuyếnThs.BS Trần Trọng Danh trao tặng giấy khen của Sở Y tế cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2013Bệnh viện khen thưởng cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắcCN. Trần Ngọc Lân – Phó Giám đốc Bệnh viện 
triển khai công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị

                                                Nguyễn Minh Hiển 
                                            (Bệnh viện Lao & Bệnh phổi)

 
Liên kết website